Mergi la conţinutul principal

EVENIMENTUL “ORTODOXIA” TEMA: RENAȘTEREA Ediția a III-a, 2024

DESCRIEREA CONCURSULUI

1. OBIECTIVE:

Obiectivul general al concursului din cadrul evenimentului „ORTODOXIA” este dezvoltarea capacității de exprimare artistică, prin punerea în valoare a tinerelor talente;

 

Obiectivele specifice ale concursului:

 • Să promoveze arta sacră în spațiul românesc;
 • Să evidențieze rolul artei sacre în societate;
 • Să stabilească punți de legătură între spații culturale diverse;
 • Să încurajeze relaționarea mediului preuniversitar cu cel universitar;
 • Să valorifice personalități culturale deschise și flexibile prin evidențierea potențialului artistic și intelectual;

 

Concursul se adresează elevilor de liceu (și absolvenților de liceu posibili candidați la admiterea la specializarea Artă Sacră) din țară și din Republica Moldova, studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Specializarea Artă Sacră și absolvenților de nivel universitar din domeniul Arte Vizuale.

 

Creații acceptate în concurs:

Reprezentări plastice ale temei generale RE-NAȘTEREA”;

 • În vederea unei libere desfășurări a spiritului creator, participanții pot alege dintr-o gamă variată de materiale și tehnici de lucru. În acest sens, recomandăm: icoană pe lemn/ sticlă/ pânză/ alte suporturi; mozaic, panouri restaurare, studii anatomice, zoomorfe; peisaj, natură statică, ornament, miniatură, alte abordări;

 

IMPORTANT: Notele de la concurs pot fi folosite pentru admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă, programul de studii Artă Sacră, înlocuind nota pentru proba de specialitate din cadrul examenului de admitere. Candidații cu primele 5 medii mai mari de 9,5 vor fi admiși cu nota 10 (zece) la admiterea 2024.

 

 

2. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR: 01.02.-15.05.2024;

 • Formularul de înscriere, Fișa participantului, Declarația de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Eticheta pentru lucrarea participantă sunt atașate acestui document;
 • Prin înscrierea la concursul din cadrul Evenimentului „ORTODOXIA”, participanții sunt de acord ca numele și datele câștigătorilor să fie făcute publice. (prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților se va face cu respectarea Regulamentului European nr. 679/2016 privind GDPR). Lucrările pot fi folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul expoziției și numai cu menționarea numelui autorului (al profesorului îndrumător și al instituției unde autorul învață);

 

3. TRIMITEREA LUCRĂRILOR ȘI A DOCUMENTELOR SOLICITATE:

 • Data limită de primire a lucrărilor, în format fizic, este  15 MAI 2024, inclusiv;
 • Lucrările se vor trimite prin curier la adresa: strada Episcop Nicole Ivan, F.N., RO- 400117, Cluj-Napoca, având atașate în original: Formularul de înscriere, Fișa participantului și Declarația de acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Pe versoul lucrării va fi lipită, OBLIGATORIU, eticheta, completată cu toate datele solicitate.

 

4. EVALUAREA LUCRĂRILOR: 20-21 MAI 2024;

Comisia de evaluare cuprinde profesori de specialitate de la Facultatea de Teologie

Ortodoxă, Cluj-Napoca, specializarea Artă Sacră și reprezentanți ai Asociației Chip și Asemănare;

 • Vernisajul expoziției și premierea câștigătorilor ediției a III-a: 25 MAI 2024, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în spațiile expoziționale Ermineia, etajul I și Imago, etajul al II-lea;
 • Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 20-31 mai 2024;

 

5. PREMII (pentru nivelul preuniversitar și cel universitar)*:

Se vor acorda premii totale în valoare de 15.000 RON, constând în:

 • Materiale de pictură pentru toate categoriile de premii;
 • Vouchere pentru excursii, ce vor putea fi utilizate de către candidații care vor fi înmatriculați studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă Sacră,  în unul din următorii doi ani universitari (2024-2025 sau 2025-2026), astfel:

 

Premiul I

 • Materiale de pictură;
 • Un voucher în valoare de 2.000 lei, utilizabil pentru finanțarea unei excursii-seminar în cadrul Proiectului de Cercetare Artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră;

 

Premiul al II-lea

 • Materiale de pictură;
 • Un voucher în valoare de 1.000 lei, utilizabil pentru finanțarea unei excursii-seminar în cadrul Proiectului de Cercetare Artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră;

 

Premiul al III-lea

 •  Materiale de pictură;
 • Un voucher în valoare de 500 lei, utilizabil pentru finanțarea unei excursii-seminar în cadrul Proiectului de Cercetare Artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea Artă Sacră;

 

Mențiuni

 • Se vor acorda mențiuni constând în materiale de pictură;

 

Premiul Special Paula Bud**:

 • un voucher în valoare de 2000 lei utilizabil pentru finanțarea unei excursii-seminar în cadrul Proiectului de Cercetare Artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția.

Premiul Special Sfântul Ștefan cel Nou***:

 • un voucher în valoare de 2000 lei utilizabil pentru finanțarea unei excursii-seminar în cadrul Proiectului de Cercetare Artistică „Dincolo de ziduri”– țări vizate: Italia, Grecia, Cipru, Franța, Spania, Elveția.

* Sunt eligibili pentru premiere elevii din țară și din Republica Moldova (incluzând absolvenți de liceu posibili candidați la admiterea la specializarea Artă Sacră din Cluj-Napoca) și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă Sacră;

**Vizează studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Specializarea Artă Sacră, nivel licență, anul I, pentru care se iau în considerare alături de lucrarea expusă și activitățile întreprinse în cadrul cursurilor și seminariilor;

*** Se adresează elevilor (incluzând absolvenți de liceu posibili candidați la admiterea la specializarea Artă Sacră din Cluj-Napoca) care provin din Republica Moldova. Voucherul va putea fi utilizat de către premianții care vor deține calitatea de student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, specializarea Artă Sacră.

 

 

! Absolvenților  de nivel universitar din domeniul Arte Vizuale se vor acorda diplome de participare;

 

!Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta lucrările propuse spre înscriere, ținându-se cont de tema și cadrul în care acestea vor fi expuse.

 

 

 

6. OBSERVAȚII:

 

 • Lucrările premiate rămân în custodia Asociației Chip și Asemănare;
 • Lucrările nepremiate pot fi preluate de autori începând cu data de 01.06.-30.06.2024, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, sau prin curier;
 • Cadrelor didactice implicate în coordonarea elevilor se vor acorda „Adeverință de Profesor Coordonator” în cadrul expoziției-concurs cu tema: „RE-NAȘTEREA”.

 

 

7. ORGANIZATORI ȘI PARTENERI:

 • Evenimentul „ORTODOXIA” este organizat de Asociația Chip și Asemănare, în parteneriat cu Departamentul de Studii Iconografice al Centrului de Studii Misionare și Nomocanonice al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, sub egida Asociației Filială Artă Plastică și Religioasă a Uniunii Artiștilor Plastici din România, și a Centenarului Facultății de Teologie Ortodoxă Cluj Napoca 1924-2024;

 

 

 

Persoană de contact:

Solomon Gabriel-Ștefan, chipsiasemanare@gmail.com , 0774422590

Documente atașate
Attachment Size
184_regulament_ortodoxia_2024pdf.pdf (231.52 KB) 231.52 KB
184_Eticheta universitar - anexa 2.pdf (24.26 KB) 24.26 KB
184_Formular universitar -anexa 1.pdf (41.9 KB) 41.9 KB
184_Declaratie -Anexa 3.pdf (197.46 KB) 197.46 KB
184_Eticheta- Anexa 4.pdf (37.32 KB) 37.32 KB
184_Fisa participant- Anexa 2.pdf (31.76 KB) 31.76 KB
184_Formular de inscriere-Anexa 1.pdf (229.75 KB) 229.75 KB
184_Eticheta absolventi - anexa 2.pdf (28.13 KB) 28.13 KB
184_Formular absolventi-anexa 1.pdf (49.16 KB) 49.16 KB