Mergi la conţinutul principal

Simpozionul internațional TEOLOGIE, IMNOGRAFIE, MELODICĂ

TEOLOGIE, IMNOGRAFIE, MELODICĂ - Cercetarea doctorală între acrivia științifică și mărturisirea doxologică

Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul 2023 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării, de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a anului 2023 ca „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”.

Program Simpozion 2023
Perioada de desfășurare

Lucrările simpozionului se vor desfășura în perioada 22-23 mai 2023 în format hibrid (onsite și online). Pentru cei prezenți, locul de desfășurare va fi la Facultatea  de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n., Sala de muzică „Vasile Petrașcu” (212).

Limbile admise:

 română și engleză.

Tematica:

Tematica simpozionului este generoasă și oferă posibilitatea doctoranzilor de la diferite specializări să-și dezvolte propriul culoar de cercetare.

Calendarul manifestării:

1 mai 2023

Data limită pentru înscrierea la Simpozion. Aceasta se face prin transmiterea titlului şi a unui abstract al comunicării în limba română sau engleză (150-300 de cuvinte), precum şi a unui CV rezumativ (maxim 10 rânduri) la adresa de email: daniel.pop1@ubbcluj.ro

21 mai, de la ora 18

Sosirea invitaților (pentru cei care vor participa onsite)

22-23 mai

Lucrările Simpozionului

31 iulie

Data limită pentru predarea textului final în format electronic. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studia Theologica Orthodoxa Doctoralia Napocensia: https://journals.orth.ro/index.php/stodn/information/authors.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere la simpozion este de 200 RON. Plata se va face online, accesând următorul link: https://plati.ubbcluj.ro/en/Event/Details/146