Mergi la conţinutul principal

Competiția de burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023 

Competiția de burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023 la Universitatea Babeș-Bolyai.

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/, iar procesul verbal referitor la evaluarea aplicaţiilor care cuprinde ierarhizarea candidaților și procedura de ierarhizare aplicată, avizat de către comisia de specialitate a Consiliului facultăţii, va fi transmis în format electronic pdf. și document editabil (doc.) către CMCS, până la 4 noiembrie 2022, la adresa de e-mail: augusta.ploscariu@ubbcluj.ro.  

Întrucât în formularul de depunere a aplicației nu mai este solicitată adeverință de la facultate, vă rugăm să includeți în procesul verbal și anul/ciclul de studii, precum și confirmarea privind eligibilitatea aplicanților, conform regulamentului de acordare a burselor.

Documente atașate:

  • Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat - Aprobat prin HS nr. 48/11.04.2022; Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică se regăsește în Anexa 5;
  • Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, atât varianta în limba română, cât și cea în engleză, pentru studenții străini, precum și anunțul în limba engleză

Readucem în atenția D-voastră Hotărârea Senatului Nr. 8320/22.06.2020 privind Regulamentul de funcționare și organizare al Institutului STAR-UBB; în organizarea Institutului sunt cuprinse Programul de Excelență Academica și Programul de Excelență Next Generation - din care fac parte și studenții câștigători ai burselor speciale pentru activitatea științifică.  

Calendarul competiției:  

3-20 octombrie - Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/):  2022

 4 noiembrie 2022 - Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți

7-18 noiembrie 2022 - Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB

21 noiembrie 2022 - Anunțarea rezultatelor  

25 noiembrie 2022 - Finalizarea semnării contractelor de finanțare

Informațiile legate de prezenta competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/