OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Pr. prof. univ. dr. Ştefan Iloaie

Funcții de conducere: Director de departament
Funcții administrative: Membru în Biroul Consiliului Profesoral, Membru în Consiliul Facultăţii, Membru în Consiliul Departamentului

Domenii de competență:

  • Teologie morală
  • Bioetică
  • Spiritualitate ortodoxă
  • Morală şi contemporaneitate

Discipline predate:

  • Morala specială
  • Morala creștină și postmodernitatea
  • Morala creștină și problemele lumii contemporane
  • Morala ortodoxă și regresul etic contemporan
  • Relativismul religiozității postmoderne

Publicații:

Preocupări de cercetare: