Mergi la conţinutul principal

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste(creștinism, iudaism, islam)

PROGRAME - NIVEL MASTER

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste(creștinism, iudaism, islam)

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste(creștinism, iudaism, islam)

Competențe generale/profesionale

Clasificarea cadrului istoric și teologic în cercetarea religiilor umanității.

Formularea paradigmelor și orientărilor actuale în materie de istorie a religiilor și de teologie comparată.

Interpretarea datelor privind biografiile acestor marilor lideri religios în comparație cu personalitatea divino-umană a lui Hristos.

Expunerea cadrului geo-politic şi religios în analiza diferitelor contexte religioase.

Prezentarea doctrinei creștine ortodoxe în contextul unei teologii de comparație cu marile gândiri religioase.

Interpretarea dogmelor, învățăturilor, conceptelor şi afirmațiilor teologice, în context interconfesional interreligios și intercultural.

Prezentarea unei istorii a dialogului interreligios, ecumenic.

Cunoașterea celor mai importante curente, strategii și metode de dialog inter-religios și inter-creștin.

Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste(creștinism, iudaism, islam)

Competenţe specifice/transversale

Dezvoltarea interesului pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă.

Inițierea în managementul proiectelor trans disciplinare cu caracter științific.

Dezvoltarea capacității de a integra conținuturile programului în situații sociale diverse.

Lecturarea și discernerea din punct de vedere spiritual problemele cu care se confruntă societatea contemporană și a oferi soluții viabile și de durată în comunitățile lor de credință sau în diferite diverselor comunități sociale (parohia, școala, centre sociale și alte tipuri de comunități).

Formarea deprinderii de a lectura în cheie teologică contextul geopolitic actual și de a oferi soluții adaptate la contextelor politice și religioase. specifice.